Adaptacja projektów typowych oraz projekty indywidualne hal magazynowych i produkcyjnych