Przeglądy budynków i obiektów budowlanych, dokumentacje środowiskowe